Дніпровський металургійний комбінат (ДМК) планує побудувати об’єднану насосну станцію для обслуговування доменних печей №9 і №1М та їх охолодження  в умовах використання пиловугільного палива (ПВП). Це рішення було обумовлено заміною коксу пиловугільним паливом з метою максимального захисту від теплових впливів при його спалюванні. Реконструкція системи охолодження забезпечить більш стабільну роботу доменних печей та, як наслідок, скоротить інтервали їх ремонту.

Реконструкцію проведуть в дві черги з виділенням двох пускових комплексів.

На пусковому комплексі №1 побудують нову об’єднану насосну станцію, включно з встановленням обладнання та створенням замкнутої системи охолодження холодильних плит заплічників заплечиків та 1-4 рядів шахти ДП №9 із застосуванням холодної хімічно очищеної води .

На пусковому комплексі №2 буде встановлене обладнання та пристрої замкнутої системи охолодження холодильних плит заплечиків та 1-4 рядів шахти ДП №1М хімічно очищеною водою.

Технологія вдування ПВП призводить до концентрації високих температур в зоні заплечиків та низу шахти доменної печі. Це пред’являє більш високі вимоги до ефективності роботи системи охолодження в цих зонах.