Компанія спеціалізується на проектуванні енергетичних об’єктів електричної та теплової генерації, а також об’єктів мережевого господарства, у тому числі у складі промислових об’єктів.
Основний напрямок діяльності компанії – це виконання функцій проектувальника при розробці проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції енергетичних та мережевих об’єктів різних типів та потужності, у тому числі:
– теплоелектростанцій (ТЕС);
– теплоелектроцентралей (ТЕЦ);
– теплоелектроцентралей – паровоздуходувних станцій (ТЕЦ-ПВС);
– парогазових устатковин (ПГУ);
– газотурбинных устатковин (ГТУ);
– парових котелень;
– водогрійних котелень;
– міні-ТЕЦ (ТЕС) з використанням газопоршневих двигунів, газотурбінних устатковин, дизель-генераторних устатковин;
– мережевих підстанцій з напругою 110-1150 кВ.