Проектування об’єктів доменного виробництва

Наша компанія має можливість виконувати комплексне проектування об’єктів доменного виробництва. У наших проектах пропонуються рішення, що дозволяють поліпшити техніко-економічні показники, отримати економію енергоресурсів, збільшити тривалість кампанії печі та виконати заходи щодо захисту навколишнього середовища.

ЗАХИСТ ВОДНОГО БАСЕЙНУ

Вода – найважливіший природний ресурс До недавнього часу запаси води на земній кулі представлялися безмежними. Але при стрімкому розвитку цивілізації у другій половині ХХ століття виявилося, що ці запаси не є невичерпними. Раціональне використання водних ресурсів, крім елементарної економії, може бути досягнуто шляхом зменшення витрат води на технологічні потреби, впровадження нових технологічних процесів, які не […]

Модернізація систем охолодження доменних печей при використанні технології ПВП

В даний час широке застосування отримала технологія вдування пиловугільного палива (ПВП) в сурми доменних печей. Це в першу чергу пов’язано з наступними перевагами даної технології: – скорочення витрат коксу; – зниження до мінімуму, аж до виключення, використання природного газу; – зниження вміст сірки в чавуні завдяки застосуванню якісних низькосірчистих вугілля. Вперше в Європі технологія вдування […]