З усього масиву газоочисного устаткування, що випускається, найбільш широке застосування мають пиловловлювачі циклонного типу, які відрізняються своєю економічністю, простотою та надійністю в експлуатації.

Ефективність роботи циклонних пиловловлювачів при інших рівних умовах знаходиться у прямій залежності від їх конструктивних розмірів. Збільшення діаметрів циклонів при збільшенні обсягів очищюваних газів призводить до зниження відцентрових сил, які впливають на частинки пилу, що значно знижує ефективність пиловловлюванння. У зв’язку з цим для виробництв, які оперують великими обсягами очищюваних газів, застосовують так звані батарейні циклони, у яких безліч високоефективних циклонних елементів малих діаметрів змонтовано в загальному корпусі та об’єднано спільною системою подачі та відведення газів та спільною системою пилоприбирання. Батарейні циклони в даний час ефективно працюють на підприємствах чорної та кольорової металургії, в енергетиці, хімії та іншіх галузях промисловості. Відмінними рисами батарейних циклонів нашої конструкції є такі:

• нова конструкція системи газорозподілу з використанням конфузорних патрубків, що дозволяє забезпечити рівномірність розподілу газових потоків по циклонним елементам;
• більш раціональна компоновка циклонних елементів у корпусі, що дозволяє істотно зменшити габаритні розміри БЦ;
• виготовлення циклонних елементів з базальтового лиття блочного виконання, що дозволяє підвищити їх ефективність та довгортивалість та спростити монтаж;
• нова конструкція направляючих апаратів циклонних елементів з профільованими лопатками безударного входу, що дозволяє в 1,5 рази зменшити газодинамічний опір, підвищити ефективність та надійність БЦ.

Зазначені конструктивні особливості БЦ забезпечують більш надійну та більш ефективну роботу даного агрегату при значно менших капітальних та експлуатаційних витратах.

З метою подальшого підвищення ефективності пиловловлювання для забезпечення більш глибокого ступеню очищення газів, що викидаються в атмосферу, нами виготовляються також двоступеневі батарейні циклони, які забезпечують загальну ступінь очищення газів не менш 98%.

Принципова схема двоступеневого батарейного циклону представлена на доданому рис.1.

Рис. 1. Принципова схема двоступеневого батарейного циклону

  1. Пилозбірний бункер
  2. Мультициклонний блок МБК-9
  3. Направляючий апарат з профільованими лопатками безударного входу
  4. Опорний пояс
  5. Корпус

Габаритні розміри та технічні характеристики двоступеневих батарейних циклонів БЦ-54/54 і БЦ-81/81 представлені на доданому рис.2.