На даний момент часу на багатьох металургійних заводах застосовуються доменні повітронагрівачі з внутрішньою камерою горіння, основною особливістю яких є розміщення в одному корпусі паралельно камери насадки та камери горіння. Також у даних повітронагрівачах застосовується пальник типу «труба в трубі», до якого подається доменний газ (або суміш доменного газу з природним / коксовим газом) та вентиляторне повітря горіння.

Комплекс даних рішень має ряд недоліків:

– руйнування футеровки між камерою горіння та камерою насадки, що призводить до змішування холодного  та гарячого дуття і, як наслідок, до зменшення температури дуття, а також до збільшення кількості СО в димових газах.

– застосування пальника «труба в трубі» призводить до неповного згоряння СО, нерівномірного розподілу продуктів згоряння по насадці, високотемпературної повзучості вогнетривкої цегли у зоні горіння доменного газу під навантаженням футерування камери горіння і т.д.

– насадкові блоки з каналами діаметром 40 мм мають значно меншу поверхню нагріву, ніж насадки, які застосовуються у сучасних повітронагрівачах з діаметрами каналів 30 і 20 мм.

Нижче наведені ілюстрації описаних конструктивних недоліків доменних повітронагрівачів.

Нерівномірність розподілу швидкостей у вертикальному перерізі повітронагрівача по осі штуцера пальника типу «труба в трубі».

Компанія М ТЕХНОЛОГІЯ в своїх проектах виконує модернізацію доменних повітронагрівачів з мінімальною зміною існуючого положення (збереження існуючого кожуха, площадок обслуговування, арматури і т.д.).

У якості пальникового пристрою використовується керамічний пальник. Дане рішення має наступні переваги:

– керамічний пальник покращує змішування повітря та газу, поліпшує згоряння та підвищує теплотворну здатність;

– полум’я керамічного пальника має строго вертикальну траєкторію та поширюється паралельно стінкам камери горіння, що виключає можливість локального перегріву, викликаного нерівномірністю температури перегородки, та уникнути її пропалювання (короткого замикання), що значно збільшує стійкість ПВ та підвищує тепловий ККД;

– пальник працює безшумно, з малими втратами тиску газу. Полум’я добре регулюється, відсутні пульсації газу, забезпечується кращий нагрів у порівнянні з пальниками типу «труба в трубі».

Загальний вигляд керамічного пальника:

Розподіл швидкостей у вертикальному перерізі камери повітронагрівача з керамічним пальником:

Для збільшення площі поверхні нагрівання камери насадки наша компанія виконує заміну існуючих насадкових блоків з діаметром циліндричного каналу 40 мм на насадкові блоки з діаметрами конічних каналів 30 і 20 мм. Дані рішення дозволяють збільшити площу поверхні нагрівання насадки практично в 2 рази.

Приклад насадкового блоку з конічним каналом діаметром 30 мм:

Приклад розрахунку ефективності роботи різних типів насадкових блоків:

Всі описані вище заходи дозволяють максимально збільшити ефективність та довговічність існуючих повітронагрівачів з мінімально можливими витратами, а також поліпшити екологічні та економічні показники агрегатів.

Крім того, наша компанія виконує весь спектр проектних послуг по реконструкції та новому будівництву як блоку ПН в цілому, так і окремих повітронагрівачів, куди входить, наприклад: встановлення технологічного обладнання, проектування технологічних трубопроводів, енергетичних трубопроводів, систем електропостачання, систем АСУТП та КВП, будівельна частина. На сьогоднішній день компанія має ряд вже реалізованих та запущених у експлуатацію проектів.

Приклад будівельних конструкцій (естакада технологічних трубопроводів).

Приклад встановлення технологічного обладнання.