З точки зору екології застосування укриття на агломашині з перетіканням гарячого повітря в зону спікання дозволить вирішити ряд проблем:

1.Зменшити запилювання в зоні установки агломашин, що позитивно позначиться на екологічній обстановці в зоні установки та обслуговування агломашини.

2. Застосування комбінованого дуття дозволить відмовитися від одного з вузлів очистки, який при класичній схемі роботи агломашини розташовувався в зоні охолодження. Основним джерелом викидів у цьому разі залишається вихлоп ексгаустера в зоні спікання агломашини. Відмова від одного з вузлів очистки дозволить направити зекономлені кошти на реконструкцію або заміну вузла очищення після ексгаустера на більш продуктивний та ефективний.

3. Застосування схеми з перетіканням гарячого повітря в зону спікання “знизу-вгору” дає теоретичну можливість зменшити запилювання готового спека за рахунок продувки повітря під укриттям. Можливий пил залишається при цьому під укриттям у зоні спікання.

Малюнок 1 – 3D модель для чисельного моделювання течії газів у зоні спікання та охолодження.

Малюнок 2 – 3D модель. Розріз.

Малюнок 3 – Поле швидкостей в перерізі: горна, укриття, зони спікання та охолодження.

Малюнок 4 – Вектори швидкостей течії повітря в перерізі двох крайніх палет.

Малюнок 5 – Вектори швидкостей течії повітря в перерізі за горном, початок спікання.

Малюнок 6 – Лінії потоку. Характер течії газів.

Малюнок 7 – Розподіл тисків у поздовжньому перерізі.

Малюнок 8 – Розподіл тисків в поперечному перерізі.