У період з 2019 по 2021р. наша компанія виконала проєктні роботи по аспірації доменного цеху ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». За такий короткий період часу були спроєктовані, побудовані та введені в експлуатацію аспіраційні установи ливарних дворів ДП №3, ДП№5, аспіраційні установи бункерних естакад ДП №3, ДП№5. На даний момент йде будівництво аспіраційної установи ливарного двору ДП №4 та аспіраційної установи бункерної естакади ДП №4.
Основним завданням при реалізації даного проєкту була локалізація пилегазовиделень від вузлів старого ливарного двору, на якому не передбачені укриття головних і транспортних жолобів, та буле реалізоване многоноскова розливання чавуну.

Фахівці нашої компанії розробили модель і виконали СFD розрахунки ефективності уловлювання викидів від льотки та головного жолоба з застосуванням піддахового парасоля (Рис.1)

Рис.1 Лінії току вловлюваних частинок димових газів від чавунної льотки.

Після виконання розрахунків була розроблена 3D модель проєктуємої системи аспірації та опорних конструкцій (Рис.2), що в свою чергу значно скоротило термін розробки робочої документації.

Рис.2 3D модель системи аспірації ливарного двору ДП №3.

Під час прорахунку термінів виконання будівельно-монтажних робіт і порівняння їх з періодом зупинки ДП №3 було прийнято рішення про зміну конфігурації витяжних парасолей над літками для скорочення термінів будівельно-монтажних робіт у період зупинки печі – з нашого боку було запропоновано встановлення дахового парасолю над літками ливарного двору (Рис.3)

Рис.3 Даховий парасоль над літками ливарного двору ДП №3

Для локалізації пилегазовиделень від носків зливу чавуну передбачаються витяжні парасолі в місцях зливу (Рис.4), однак ефективність даних відсмоктувачів значно нижче в порівнянні з встановленням хитних жолобів з укриттям (Рис.5)

Рис.4 Аспіраційні парасолі над носками зливу чавуну.

Рис.5 Аспіраційні укриття хитних жолобів.

Аспіраційне повітря від ливарного двору по трасі повітропроводів направляється на аспіраційну установу ливарного двору для очищення. На даному об’єкті передбачені технічні рішення з будівництва аспіраційної установи ливарного двору доменної печі із застосуванням рукавного фільтру з імпульсною регенерацією, що відповідає сучасному світовому технічному рівню в галузі пилевловлюваючої техніки.

Рис.6 Аспіраційна установа ливарного двору ДП3.

Рис.7 Аспіраційна установа бункерної естакади ДП3.

Рис.8 Аспіраційна установа ливарного двору ДП5.

Рис.9 Аспіраційна установа бункерної естакади ДП5.

З метою мінімізації колізій при ув’язці проєктуємих конструкцій з існуючими конструкціями нами виконується 3D модель всього запроєктованого комплексу та поєднання її з хмарою точок існуючого майданчика.

Рис.10 3D модель систем аспірації ливарного двору та бункерної естакади ДП №4.

Рис.11 3D сканування існуючих конструкцій доменного цеху.