Наша компанія має можливість виконувати комплексне проектування об’єктів доменного виробництва. У наших проектах пропонуються рішення, що дозволяють поліпшити техніко-економічні показники, отримати економію енергоресурсів, збільшити тривалість кампанії печі та виконати заходи щодо захисту навколишнього середовища.
Image 2

Серед головних об’єктів доменного виробництва можна виділити наступні:
– власне доменна піч;
– ливарний двір;
– блок повітронагрівачів;
– система завантаження доменної печі.

Доменна піч

Під час будівництва нових, а також реконструкції та модернізації існуючих доменних печей використовуються такі головні рішення:
— самонесуча конструкція кожуха печі;
— оптимізація профілю печі зі збільшенням высоти «мертвого шару» та металоприймача;
— конструкція поду та горну із застосуванням мікропористых вуглецевих
блоків та керамічного «кухоля» для підвищення стійкості футеровки низу печі, що визначає тривалість кампанії печі;
— встановлення новітніх систем охолодження із застосуванням хімочіщенной води в замкнутому контурі;
— застосування мідних холодильних плит у зонах інтенсивного теплового потоку;
— встановлення сучасних засобів контролю роботи доменної печі, у т.ч. систем автоматизованого контролю розгару футерівки поду та горну.

Image 3Наша компанія розробляє і проектує всі системи охолодження доменних печей у комплексі з холодильними плитами, в тому числі й мідними.
У своїх проектах в шахті печі ми застосовуємо вертикальні холодильні плити, які можуть працювати з випарним охолодженням як на природному газі, так і на примусовій циркуляції, а також оснащуватися системою охолодження хімочіщенною водою (ХОВ) у замкненому контурі.
Холодильні плити та системи охолодження ХОВ конструктивно виконуються так, щоб був забезпечений висхідний потік води в холодильних плитах та комунікаціях системи охолодження.
Таке технічне рішення дозволяє системі охолодження ХОВ при аварійному відключенні подачі електроенергії та невключенні в роботу циркуляційних насосів з дизельним приводом працювати певний час в залежності від кількості води в розширювальних баках без зупинки печі у режимі випарного охолодження до включення в роботу циркуляційних насосів з дизельним приводом або резервних джерел електроживлення.

ЛИВАРНИЙ ДВІР
Проектування будівництва або реконструкції ливарних дворів доменних печей виконується нашою компанією із застосуванням нових розробок по встановленню сучасних жолобів прибирання чавуну та шлаку, з використанням гідравлічних машин ливарного двору, аспірацією пилогазових викидів та придоменною грануляцією шлаку.
Конструкція жолобів дозволяє застосовувати сучасні високостійкі жолобні маси.
Робочі майданчики ливарних дворів виконуються горизонтальними.
Головні, транспортні та хитні жолоби обладнуються укриттям. Верх укриттів транспортних жолобів знаходиться на одній позначці з верхом робочого майданчика, що дозволяє застосовувати підлогові засоби механізації горнових робіт.

БЛОК НАГРІВАЧІВ
З метою збільшення температури дуття та зниження шкідливих викидів у атмосферу у нашіх проектах ми пропонуємо встановлення сучасних високотемпературних повітронагрівачів бесшахтної конструкції, які забезпечують:
— збільшення температури дуття до 1300°С;
— ефективне спалювання газу та низький вміст СО у відхідних газах;
— усуваються недоліки повітронагрівачів з вбудованою камерою горіння (прямі перетоки газів між камерою горіння та насадкою, деформація та обвалення камери горіння, пульсуюче горіння, нерівномірний розподіл продуктів горіння по насадці та ін.);
— високу стійкість купола та насадки.
Для збільшення температури дуття при реконструкції існуючих повітронагрівачів з вбудованою камерою горіння викристовується тепло димових газів. Для цього повітронагрівачі обладнуються устатковиною підігріву опалювального газу та повітря горіння.

2-min

СИСТЕМА ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ
Однією з найважливіших ділянок обладнання системи завантаження доменних печей є система шихтоподавання. Найбільш сучасна з усіх конструкцій систем шихтоподавання є конвеєрна, яка дозволяє вирішити багато питань підготовки, дозування та формування порцій шихтових матеріалів для доменної плавки.
Тому під час реконструкції бункерних естакад, обладнаних вагонами-вагами, ми пропонуємо встановлення у підбункерному приміщенні конвеєрної шихтоподачи з відсівом дрібної фракції та організацією відсмоктування запиленого повітря від місць перевантаження.
Для подачі шихтових матеріалів на колошник може бути використаний скіповий підйомник або конвеєр.
Для завантаження шихтових матеріалів безпосередньо в доменну піч у наших проектах, в залежності від побажань Замовника, передбачається встановлення конусних або безконусних завантажувальних пристроїв.

Компанія “М Технологія” може виконати роботи як «під ключ», так і
окремі етапи (розробка ТЛЗ, ТЕО, робочого проекту та т.i.).
Звертайтеся до нас, і ми вирішимо будь-яку Вашу проблему.