Вода – найважливіший природний ресурс

До недавнього часу запаси води на земній кулі представлялися безмежними. Але при стрімкому розвитку цивілізації у другій половині ХХ століття виявилося, що ці запаси не є невичерпними.

Раціональне використання водних ресурсів, крім елементарної економії, може бути досягнуто шляхом зменшення витрат води на технологічні потреби, впровадження нових технологічних процесів, які не потребують води для їх здійснення, а також зниження забору свіжої води з природних джерел і скидання забрудненої води у водойму за рахунок її повторного використання у виробництві.

Важливим позитивним наслідком раціонального використання водних ресурсів є скорочення виробничих витрат підприємств, зниження собівартості продукції.
Проектування оборотних циклів, проектування ситем очищення стічних вод, а також систем охолодження – один із пріоритетних напрямків діяльності компанії «М ТЕХНОЛОГІЯ» з перших днів її створення.

«М ТЕХНОЛОГІЯ» є проектно-конструкторською організацією України в галузі промислової екології, використання вторинних ресурсів, енергозбереження, проектування підприємств, виробничих об’єктів і обладнання.

«М ТЕХНОЛОГІЯ» пропонує виконання «під ключ» комплексних робіт, які включають в себе, в залежності від вимог замовника, проектування оборотних систем водопостачання та очищення вод, конструювання, виготовлення і поставку обладнання, шефмонтаж, наладку та освоєння об’єктів в експлуатації, авторський нагляд з подальшим сервісним обслуговуванням.

Ми допоможемо Вам очистити і зберегти
воду – багатство і надбання всього
людства!

Розробка оборотних циклів водопостачання і систем очищення води

Фахівці компанії «М ТЕХНОЛОГІЯ» мають унікальний досвід розробки та впровадження оборотних циклів водопостачання і систем очищення води, які успішно експлуатуються на більшості найбільших металургійних комбінатів України, СНД, а також на ряді об’єктів у Нігерії, Алжирі, Туреччині, Індії та інших країнах.

Розробка технічних рішень включає:
а). Визначення раціональних схем водопостачання та методів очищення води –
• вивчення технологічного процесу, для якого створюється оборотний цикл або система очищення води;
• вивчення особливостей утворень і фізико-хімічного складу води, яка підлягає очищенню або обробці;
• розрахунок водного і сольового балансу проектованої системи, прогнозування складу води і можливостей освіти щільних сольових відкладень або появи корозії.
б). Визначення можливості застосування сучасних технологій і обладнання –
• мінімізація витрат підживлювальної води і скидів продувних вод аж до створення повністю замкнутих безстічних систем водопостачання;
• раціональне поєднання локальних оборотних циклів із загальною зворотному системою підприємства через ставки-шламонакопичувачі;
• застосування нових споруд і апаратів для очищення води;
• Розробка та використання нових методів стабілізаційної обробки води;
• застосування раціональних і економічних архітектурно-компонувальних рішень.

1. Проектування замкнутих (безстічних) системи водопостачання підприємств, «чисті» оборотні цикли.
При проектуванні замкнутих систем водопостачання підприємств вирішується ряд наступних питань:
• Організація локальних замкнутих систем водопостачання окремих цехів і виробництв.
• Створення оборотних циклів контактного і безконтактного принципу роботи;
• Максимальне зменшення продувки оборотних систем за рахунок застосування стабілізаційної обробки оборотної.
• Повторно-послідовне застосування води з системи з високими вимогами до її якості шляхом використання в системі з більш низькими вимогами.
• Доочистка забруднених стічних вод.
• Концентрація і випарювання або термозм’ягчення солесодержащих стічних вод, подальше використання яких неможливо.
• Очищення і використання поверхневих стічних вод.
• Впровадження технології реагентної обробки води з метою виключення карбонатних відкладень, біообростання, а також зменшення корозії.

Маючи великий досвід проектування замкнутих
систем водопостачання, ми завжди готові використовувати
його для вирішення проблем на Вашому підприємстві.

2. Проектування замкнутих оборотних циклів водопостачання, системи очищення і обробки води окремих виробництв.

2.1. Проектування оборотних систем водопостачання сталепрокатних цехів.

При проектуванні систем оборотного водопостачання особлива увага приділяється оборотним циклам сталепрокатних цехів.
Традиційно при організації системи водопостачання прокатних цехів в «брудний» оборотний цикл скидалися води від деяких споживачів, що використовують свіжу або «умовно-чисту» воду. Створювався дисбаланс, а частина води з оборотного циклу скидалася у водойму.
Використання нових очисних споруд, дозволить скоротити займані виробничі площі, а забруднені води після доочищення, повернути в «умовно-чистий» оборотний цикл. Таким чином, можливе створення замкнутої системи водопостачання, виключення скидання води у водойму, а також скорочення її споживання.

а)

б)

Схема очищення стічних вод прокатних цехів: а) Традиційна схема; б) Проектована схема.

Для запобігання накопиченню дрібної фракції зважених речовин передбачена коагуляционная обробка води.
Пропонована схема очищення стічних вод може бути використана при модернізації систем оборотного водопостачання також і сталеливарних цехів.
При проектуванні на нововведених об’єктах оборотних циклів для водопостачання прокатних цехів і ливарних цехів фахівці компанії «М Технологія» підбирають найкращі рішення, що застосовуються конкретно до кожного випадку. Наша компанія пропонує високоефективні технічні рішення, оборотні, в т.ч. повністю замкнуті (безстічні) системи водопостачання окремих видів виробництв і підприємств в цілому зі стабілізаційної обробкою води; і використанням реагентних і безреагентних методів з метою уникнути можливого відкладення солей і корозії.

Проектування бессточной двоступеневої системи очищення стічних вод ливарних цехів і прокатних цехів.

Дана система в порівнянні з попередньою займає великі площі для розміщення, але забезпечує більш високі показники води для більш вимогливих споживачів. Якість води, що подається споживачам, забезпечується за наступними показниками:
Зважені речовини – до 10 мг/дм³.
Масла – 1 мг/дм³.

2.2. «Брудні» оборотні цикли газоочисток.

Поліпшення роботи існуючих «брудних» оборотних циклів газоочисток ККЦ, доменних печей, і ін.

а)

б)

а) – існуюча схема на підприємстві; б) – схема після виконання всіх запланованих заходів.

При поліпшенні роботи брудних оборотних циклів газоочисток підприємство скоротило скидання води близько 7000 м³/год (168000 м³/добу.), i винос зважених речовин близько 16 т/ч. (384 т/добу.)

Проектування нововведених об’єктів

Схема оборотного циклу газоочисток доменних печей.

imagge 3
токослойний флокулятор.

В даному оборотному циклі використовуються сучасні апарати для освітлення води – флокулятори, що дозволило істотно скоротити площу очисних споруд. Витрата води в оборотному циклі складає 6000 м³/ч., при цьому скид води з оборотного циклу складає 300 м³/ч, і здійснюється освітленої водою, що дозволяє скидати її прямо в природний водойму, минаючи додаткові очисні споруди.

Проектування брудних оборотних циклів газоочисток ККЦ і зневоднення уловленого шламу.

1

У конвертерних газах міститься до 150 г/м³ пилу, яка повинна бути видалена перед викидом газу в атмосферу або перед закачуванням його в газгольдер.
До теперішнього часу в Україні та країнах СНД застосовувалася переважно мокра очищення газів.
Водопостачання газоочисток організовується зазвичай за оборотною схемою. Оборотний цикл газоочисток конвертерів включає очисні споруди, градирні, насосні станції, вузол зневоднення осаду.

Методи визначення причин утворення карбонатних відкладень, застосування методів контролю за відкладеннями, застосування технологій зменшують або запобігають карбонатні відкладення.

Одним з основних ускладнень при експлуатації газоочисток киснево-конвертерного цеху (ККЦ) є карбонатні відкладення, які можуть утворюватися як в апаратах газоочистки, так і в шламопроводів, трубопроводах освітленої води, на градирнях.
До теперішнього часу розроблено багато методів боротьби з карбонатними відкладеннями. Найбільш поширеними на сьогоднішній день слід визнати реагентні методи, зокрема, застосування фосфонових кислот і комплексонів. Однак, переважна частина робіт, присвячених застосуванню комплексонів для запобігання карбонатних відкладень, відноситься до обробки котлової води, а також води в тепломережах або в умовно-чистих оборотних циклах. У всіх цих випадках мова йде про обробку води, котра пройшла попереднє пом’якшення і знесолення (котельна вода), або про запобігання розпаду бікарбонатів (підживлення умовно-чистих оборотних циклів свіжою водою, що містить бикарбонатную лужність). Крім того, у всіх вищенаведених прикладах обробці піддається вода, яка не містить зважених речовин. В апаратах ж газоочисток ККЦ, утворення відкладень відбувається за рахунок безпосереднього взаємодії іонів Ca2 + і CO32-, які знаходяться в таких значних концентраціях, що твір активностей цих іонів в сотні, а іноді і в тисячі разів перевершує твір розчинності карбонату кальцію Пр CaCO3.
Наша компанія має можливість вирішувати питання визначення причин утворення карбонатних відкладень, застосування методів контролю за відкладеннями, застосування технологій зменшують або запобігають карбонатні відкладення:
• розроблена уточнена методика визначення тенденції до утворення карбонатних відкладень і антінакіпной ефективності різних інгібіторів. Розроблено експериментально-розрахунковий метод визначення дози реагентів для антінакіпной обробки води кислотою і інгібіторами;
• ефективність інгібітора рекомендується оцінювати за максимальною величиною показника DFI перед, який може бути досягнутий при застосуванні даного інгібітора;
• створення спеціальних індикаторів накіпеоразованія або корозії (в залежності від завдання), що вмонтовуються прямо на трубопроводи або технологічні апарати. Конструкція даних пристроїв дозволяє проводити дослідження зразків, не перериваючи основного технологічного процесу;

•    впровадження технології реагентної обробки води в брудних оборотних циклах з метою зменшення карбонатних відкладень.

3. Модернізація і створення нових систем водопідготовки

Розробка систем водопідготовки, для виробництва хімічно очищеної води для будь-яких виробництв, наприклад: підготовка води для підживлення закритих контурів охолодження обладнання МБЛЗ, підживлення контурів котлів ОКГ, підживлення контурів випарного охолодження. Модернізація існуючих систем водопідготовки.
При розробці нових систем ХВО враховується багатий досвід як вітчизняних, так і зарубіжних організацій, які виробляють різне обладнання для водопідготовки. Створювані нами системи мають максимальну продуктивність і мінімальний обсяг стічних вод.

Розробка систем водопідготовки, для виробництва хімічно очищеної води для будь-яких виробництв наприклад: підготовка води для підживлення закритих контурів охолодження обладнання МБЛЗ, підживлення контурів котлів ОКГ, підживлення контурів випарного охолодження. Модернізація існуючих систем водопідготовки.
При розробки нових систем ХВО враховується багатий досвід як вітчизняних так і зарубіжних організацій виробляють різне обладнання для водопідготовки. Створювані нами системи мають максимальну продуктивність і мінімальний обсяг стічних вод.

Компанія М Технологія може виконати роботи як «під ключ» так і
окремі етапи (розробка ТЛЗ, ТЕО, робочого проекту та т.д.).
Звертайтеся до нас і ми вирішимо будь-яку Вашу проблему пов’язану з
водопостачанням.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply