ПРОКАТНЕ ВИРОБНИЦТВО

Прокатное производство

Основні напрямки діяльності:

  • комплексне проектування прокатних цехів із заготовочними, великосортними, середньосортними, дрібносортними, дротяними, товстолистовими, широкосмуговими сучасними станами з відділеннями термообробки, лініями покрить, у т.ч. цинкуванням;
  • розробка проектів на основі новітніх технологій компактних високоекономічних ливарно-прокатних модулів та комплексів для виробництва високоякісної широкосмугової сталі та сортового прокату;
  • проектування сучасних високопродуктивних цехів з виробництва гнутих профілів, труб та ін.;
  • проекти цехів з виробництва холоднокатаної продукції;
  • реконструкція та технічне переозброєння всіх видів прокатного виробництва без зупинки або з мінімальною зупинкою діючого виробництва і з отриманням максимального ефекту на новому технічному рівні.