Організація займається проектуванням ліній електропередач, підстанцій (включно з КРУЕ), систем контролю, захисту та управління, зв’язку та телемеханіки, АСКОЕ, АСУТП, контролю якості електроенергії.

Проектування виконується в наступному обсязі:

Електротехнічна частина:
розробка схем первинних електричних з’єднань;
розробка конструкторської документації розміщення та компонування електрообладнання, уземлення та захист від блискавки, розстановка кабельних конструкцій, освітлення, прокладання кабелів станційних та мережевих об’єктів;
розробка принципових та повних схем релейного захисту та автоматики, розрахунок уставок пристроїв РЗА, розробка схем конфігурації терміналів РЗА, монтажні схеми станційних та мережевих об’єктів;
загальностанційній зв’язок, охоронна та пожежна сигналізація; комплекс інженерно-технічних засобів охорони об’єктів.

АСУ ТП:
функціональні схеми контролю та автоматики;
схеми кабельних з’єднань КВП;
схеми розміщення обладнання АСУ ТП;
схеми управління механізмами;
завдання заводу на щитові пристрої некомплектної поставки;
зовнішні приєднання до щитових пристроїв.

Сантехнічна частина:
опалення, вентиляція, теплопостачання та холодозабезпечення будівель та споруд;
зовнішні мережі та споруди водопроводу та каналізації;
внутрішні мережі ВіК усіх будівель та споруд;
протипожежні заходи;
споруди очищення води для господарчих та питних цілей;
споруди очищення та доочищення побутових і дощових стоків.

Будівельна частина:
проектування будівельної частини енергетичних об’єктів, у т.ч. у сейсмічних районах;
залізобетонні конструкції будівель і споруд;
металеві конструкції будівель і споруд;
инженерні споруди.

Архітектурна частина і генеральний план:
проектування архітектурної частини енергетичних об’єктів;
генеральний план та транспорт;
кошторисна документація;
проекти організації будівництва.