Проектування об’єктів газоочистки

1. Комплекс газоочисної устатковини дугових сталеплавильних печей різної потужності, включаючи:
проектування конструкції зонту;
розробку технології відбору технологічних газів від четвертого отвору зводу печі з встановленням газоохолоджувача;
вибір та проектування високопродуктивних фільтрів та тягодуттьового обладнання.
2. Комплекс газоочистки устатковин позапічної обробки сталі – устатковина «піч-ківш».
3. Газоочистки устатковин десульфурації чавуну.
4. Газоочисні устатковини відділень шихтопідготовки та об’єднання в разі необхідності розрізнених устатковин очистки газу у централізовані системи очищення газів.
5. Системи газоочистки обертових та шахтних випалювальних печей вапняку із застосуванням тканинних фільтрів.
6. Системи газоочисток цементних млинів та іншого помольного обладнання.
7. Системи газоочистки агломераційних машин.
8. Модернізація застарілих газоочисних установок, в тому числі з використанням корпусів модернізованих апаратів газоочистки, що дозволяє значно скоротити капітальні витрати на будівництво.
9. Створення систем локалізації, відводу, охолодження та очищення технологічних та неорганізованих викидів для всіх видів виробництв.